Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203170

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29768/P  
OBCHODNÉ MENO: Composit, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1047/18, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01
IČO: 47 548 711
DEŇ ZÁPISU: 19.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
4. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. Reklamné a marketingové služby
7. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Sprievodca cestovného ruchu
10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
11. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
12. Prekladateľské a tlmočnícke služby
13. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
18. Sťahovacie služby
19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
21. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
23. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Knežo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1047/18, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Vznik funkcie: 19.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Knežo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1047/18, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 30.09.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Knežo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1047/18, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Vznik funkcie: 30.09.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1