Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203172

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25663/P  
OBCHODNÉ MENO: Fir - LuP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 46 557 881
DEŇ ZÁPISU: 03.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. sprostredkovanie zamestnania za úhradu
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
9. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
11. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
12. vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk, ruský jazyk
13. skladové a pomocné činnosti v doprave
14. čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Kaczynski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 1197/3, Názov obce: Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu v spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Floyd mode s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nademlejnská 600/1, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 06698042, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Martin Kaczynski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 1197/3, Názov obce: Ústí and Labem, PSČ: 40003, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1