Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203173

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11101/P  
OBCHODNÉ MENO: GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 754, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52
IČO: 36 454 761
DEŇ ZÁPISU: 07.04.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
3. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
4. prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
5. podnikateľské poradenstvo
6. prenájom športových zariadení a ihrísk
7. činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom na základe honoráru alebo kontraktu
8. reklamné činnosti
9. leasingové operácie
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb
11. organizovanie športových podujatí
12. servis športového náradia a športových potrieb
13. prenájom športových potrieb
14. údržba a kosenie trávnatých plôch
15. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
16. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
17. úprevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18. organizovanie školení, prednášok a seminárov
19. prevádzkovanie športových zariadení
20. upratovacie práce
21. prevádzkovanie zábavných parkov a kúpalísk
22. prenájom hnuteľného majetku
23. prieskum trhu
24. marketingové služby
25. príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu
26. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
28. prevádzkovanie sauny
29. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
30. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
31. vedenie účtovníctva
32. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
33. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
34. Prevádzkovanie výdajne stravy
35. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
36. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hruška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 217/112, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, Vznik funkcie: 07.04.1998
Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Hrušková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1524/83, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 01.09.2004
Meno a priezvisko:  Marcel Šiška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarská 311/18, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 11.08.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Ing. Sylvia Hrušková a Ing. Jiří Hruška konajú za spoločnosť samostatne. Konateľ Marcel Šiška koná za spoločnosť vždy spoločne s Ing. Sylviou Hruškovou. Spoločnosť zaväzujú takým spôsobom, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy podľa podpisového vzoru.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hruška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 217/112, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, Výška vkladu: 650 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 650 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou č. 12 "Smlouvy o úvěru č. 171000072" bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ing. Jiřího Hrušku v prospech Fio banky, a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Obchodné meno: Clasion spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 697/148, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52
Obchodné meno: Asset Inter, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 754, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, IČO: 31 731 163
Výška vkladu: 1 171 145,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 171 145,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou č. 13 "Smlouvy o úvěru č. 171000072" bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Clasion spol. s r.o. v prospech Fio banky, a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 821 145,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 821 145,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1997, v  znení jej dodatku zo dňa 24.3.1998, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb., v znení zák. č.  11/98 Z.z.
2. Dodatok zo dňa 18.9.1998 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok zo dňa 1.6.1999 k spoločenskej zmluve.
Dodatok zo dňa 5.1.2001 k spoločenskej zmluve.
Zmena zo dňa 12.1.2001 spoločenskej zmluvy.
4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.2001.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1