Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203157

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41308/P  
OBCHODNÉ MENO: MUDYS, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 20B, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06
IČO: 53 427 394
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
3. Výroba nápojov
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Prevádzkovanie výdajne stravy
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Vedenie účtovníctva
8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
10. Administratívne služby.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Hutňanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchovská 6, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Hutňanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchovská 6, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: CORE GROUP s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 20B, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06, IČO: 46 200 339, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1