Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203156

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41306/P  
OBCHODNÉ MENO: K - Craft s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teriakovce 178, Názov obce: Teriakovce, PSČ: 080 05
IČO: 53 445 911
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo  
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Vedenie účtovníctva
4. Výroba bižutérie a suvenírov
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
12. Fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Nográdyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teriakovce 178, Názov obce: Teriakovce, PSČ: 080 05, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Nográdyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teriakovce 178, Názov obce: Teriakovce, PSČ: 008 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1