Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203159

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41305/P  
OBCHODNÉ MENO: RAIS Machinery, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3600/44, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 53 451 465
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kovoobrábanie
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, vy´roby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
5. Vy´roba elektricky´ch zariadení a elektricky´ch súčiastok
6. Vy´roba strojov a zariadení pre všeobecné účely
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
9. Prenájom hnuteľny´ch vecí
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpečny´m odpadom
11. Údržba motorovy´ch vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Rastislav Iskra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3600/44, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Rastislav Iskra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3600/44, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1