Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203158

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41304/P  
OBCHODNÉ MENO: PAVcoffee, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Vyšná Olšava 84, PSČ: 090 32
IČO: 53 446 615
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
2. Výroba potravinárskych výrobkov
3. Výroba nápojov
4. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
5. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Prevádzkovanie výdajne stravy
10. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
11. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. Administratívne služby
17. Počítačové služby
18. Čistiace a upratovacie služby
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bokša, Bydlisko: Názov obce: Vyšná Olšava 42, PSČ: 090 32, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: PaedDr. Jaroslav Maruščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1051/22, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bokša, Bydlisko: Názov obce: Vyšná Olšava 42, PSČ: 090 32, Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR
Meno a priezvisko: PaedDr. Jaroslav Maruščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 1051/22, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1