Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203152

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41307/P  
OBCHODNÉ MENO: AGRO-HAŽLÍN s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Hažlín 329, PSČ: 086 14
IČO: 53 450 060
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. vedenie účtovníctva
8. prenájom hnuteľných vecí
9. administratívne služby
10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. čistiace a upratovacie služby
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. prípravné práce k realizácii stavby
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ondrej Varhol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 346/4, Názov obce: Kurima, PSČ: 086 12, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ sám. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ondrej Varhol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 346/4, Názov obce: Kurima, PSČ: 086 12, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1