Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R203154

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41301/P  
OBCHODNÉ MENO: ESH, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestovská 120/17, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01
IČO: 53 350 081
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Čistiace a upratovacie služby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Faktoring a forfaiting
7. Finančný lízing
8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
17. Prípravné práce k realizácii stavby
18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
19. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
25. Vedenie účtovníctva
26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
27. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
28. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba
29. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Maxová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1302/5, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Jevčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 28/32, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Ing. Hana Harajdová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1903/38, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Maxová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1302/5, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Jevčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 28/32, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Hana Harajdová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1903/38, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1