Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203001

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 47951/T  
OBCHODNÉ MENO: sg partners s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 770/16, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51
IČO: 53 059 191
DEŇ ZÁPISU: 12.06.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom  živnosti (veľkoobchod),
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Vedenie účtovníctva
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľský, organizačných a ekonomických poradcov
13. Reklamné a marketingové služby
14. Faktoring a forfaiting
15. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
16. Finančný lízing
17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Smutná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 770/16, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51, Vznik funkcie: 30.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Smutná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 770/16, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1