Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203000

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28280/T  
OBCHODNÉ MENO: SAFE PORT, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 352/11, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01
IČO: 46 268 901
DEŇ ZÁPISU: 17.08.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. činnosť podnikateľksých, organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. počítačové služby,
6. prenájom nehnuteľností, spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Božík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 352/11, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 11, Vznik funkcie: 22.09.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Božík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 352/11, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 11, Výška vkladu: 24 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 24 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ladislav Baranyai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 177/6, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Výška vkladu: 10 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.06.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2011 - zmena obchodného mena na SAFE PORT, s. r. o., zmena sídla, zvýšenie základného imania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1