Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203004

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30960/T  
OBCHODNÉ MENO: TAKARTRANS s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Tešedíkovo 919, PSČ: 925 82
IČO: 47 003 081
DEŇ ZÁPISU: 02.02.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
6. Vykonávanie odťahovej služby
7. Sťahovacie služby
8. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
9. Kuriérske služby
10. Skladovanie
11. Počítačové služby
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
16. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
18. Montáž mechanických častí solárnych zariadení a fotovaltaických panelov
19. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tomáš Karácsony, Bydlisko: Názov obce: Tešedíkovo 919, PSČ: 925 82, Vznik funkcie: 02.02.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tomáš Karácsony, Bydlisko: Názov obce: Tešedíkovo 919, PSČ: 925 82, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1