Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203005

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32386/T  
OBCHODNÉ MENO: TARKOŠ PROMEDIA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závalie 1338/6, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01
IČO: 47 373 229
DEŇ ZÁPISU: 28.08.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
6. Projektovanie, montáž,  oprava, revízie, a údržba telekomunikačných zariadení
7. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Vydavateľská činnosť
10. Reklamná a marketingová činnosť
11. Prieskum trhu a verejnej mienky
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
14. Finančný leasing
15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. Faktoring a forfaiting
18. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. Počítačové služby
21. Administratívne služby
22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
23. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
24. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
29. Prenájom hnuteľných vecí
30. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
31. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ľuboš Tarkoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závalie 1338/6, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 28.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľuboš Tarkoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závalie 1338/6, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1