Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202998

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37840/T  
OBCHODNÉ MENO: Re & Mo s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 818/70, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01
IČO: 50 324 748
DEŇ ZÁPISU: 02.06.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. kuriérske služby
4. spracovanie a úprava čaju a kávy
5. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
6. výroba nápojov
7. reklamné a marketingové služby
8. prieskum trhu a verejnej mienky
9. dizajnérske činnosti
10. fotografické činnosti
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
14. skladovanie a uskladňovanie
15. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
16. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
17. prenájom hnuteľných vecí
18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. organizovanie športových, kultúrnych  a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Renáta Kaničková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 70/818, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 02.06.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Renáta Kaničková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 70/818, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1