Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203002

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1989/T  
OBCHODNÉ MENO: STROOS spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Z. Kodálya 769/29, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01
IČO: 34 139 753
DEŇ ZÁPISU: 03.05.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti)
2. sprostredkovateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Križan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 977, Názov obce: Veľké Úľany
Meno a priezvisko:  Ján Bicko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štvrť SNP 997, Názov obce: Galanta
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti  samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Križan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 977, Názov obce: Veľké Úľany, Výška vkladu: 2 223,992565 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 223,992565 EUR
Meno a priezvisko:  Ján Bicko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štvrť SNP 997, Názov obce: Galanta, Výška vkladu: 2 223,992565 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 223,992565 EUR
Meno a priezvisko:  Johan Frederik Hansen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oude Bornseweg 122, Názov obce: Hengelo, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 2 223,992565 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 223,992565 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 671,977695 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 25.03.1996 podľa  ust. § 24 ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl.  Obchodného zákonníka  zák.  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
Stary spis: S.r.o.   6170  
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  17.10.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej  zmluve zo dňa 29.10.1996. Zmena sídla  spoločnosti z: Galanta, Hodská 353/19 na:  Galanta, Z. Kodálya 769/29.
3. Dodatkom č. 2 zo dňa 17.12.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1