Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202999

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11947/T  
OBCHODNÉ MENO: REAL TRADING, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Winterova 5, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 36 236 390
DEŇ ZÁPISU: 06.03.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť
2. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce)
6. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
7. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
9. prenájom motorových vozidiel
10. prenájom strojov a prístrojov
11. finančný leasing
12. reklamné činnosti
13. prieskum trhu a verejnej mienky
14. faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru
15. skladovanie
16. maliarske, natieračské a sklenárske práce
17. vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
18. fotografické služby
19. prevádzka športových zariadení
20. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Turský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2891/34, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 06.03.2000
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Monika Turská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 23/142, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 995,817567 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 995,817567 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Turský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2891/34, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 3 651,331077 EUR, Rozsah splatenia: 3 651,331077 EUR
Obchodné meno: REAL INVEST Group, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 96, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 1 991,635133 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,635133 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783777 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783777 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1999 podľa slovenského práva.
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2002.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1