Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202995

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26366/T  
OBCHODNÉ MENO: PLAST THERM - okná, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 951/37, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 45 895 775
DEŇ ZÁPISU: 27.10.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba a montáž plastových okien a dverí
2. výroba a montáž hliníkových okien a dverí
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Gábor Muzslay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 951/37, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 27.10.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Gabriel Muszlay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 951/37, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
Meno a priezvisko:  Gábor Muszlay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 951/37, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1