Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202987

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25649/T  
OBCHODNÉ MENO: MS TRADERS & PARTNERS s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Párovcami 5190/3C, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 45 586 411
DEŇ ZÁPISU: 28.05.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. administratívne služby
6. manažment, reklamné a marketingové služby
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. prenájom hnuteľných vecí
9. faktoring a forfaiting
10. finančný a operačný leasing
11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských  podujatí
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. organizovanie odborných seminárov a školení
14. počítačové služby
15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Martin Mrázik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 88, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 28.05.2010
Meno a priezvisko:  Peter Sluka, Bydlisko: Názov obce: Borovce 155, PSČ: 922 09, Vznik funkcie: 28.05.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Martin Mrázik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 88, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Peter Sluka, Bydlisko: Názov obce: Borovce 155, PSČ: 922 09, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1