Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202991

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25248/T  
OBCHODNÉ MENO: ODAB s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárska 1045/2, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01
IČO: 45 454 108
DEŇ ZÁPISU: 12.03.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. výroba a montáž tieniacej techniky
10. faktoring a forfaiting
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Paľov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárska 1045/2, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01, Vznik funkcie: 18.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Paľov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárska 1045/2, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1