Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202990

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25000/T  
OBCHODNÉ MENO: NOVPLASTA TRADE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 361, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77
IČO: 45 368 716
DEŇ ZÁPISU: 29.01.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. opracovanie drevenej hmoty a výroby komponentov z dreva
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. Výroba plastov v primárnej forme
10. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Skladovanie
14. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
16. Prenájom hnuteľných vecí
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
19. Čistiace a upratovacie služby
20. Reklamné a marketingové služby
21. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
22. Prieskum trhu a verejnej mienky
23. Administratívne služby
24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. Počítačové služby
26. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Lívia Naništová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stolárska 7055/10, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 07.05.2014
Meno a priezvisko: Ing. Jakub Naništa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gelnická 7603/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 20.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Lívia Naništová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stolárska 7055/10, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1