Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202994

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24885/T  
OBCHODNÉ MENO: OZI CONSULTING, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 6000/5A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 45 347 328
DEŇ ZÁPISU: 08.01.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. reklamné a marketingové služby
5. vedenie účtovníctva
6. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
9. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Beata Ozorák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 6000/5A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 08.01.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu "konateľ" podpisujúci pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Beata Ozorák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 6000/5A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ladislav Ozorák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 6000/5A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1