Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202993

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24230/T  
OBCHODNÉ MENO: ORAVEC MONT  s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 18, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 44 922 761
DEŇ ZÁPISU: 01.09.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. vykonávanie zváračských prác
7. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie
8. montáž a kompletizácia strojov a zariadení z hotových komponentov mechanickým spôsobom
9. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
10. Vykonávanie odťahovej služby
11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
12. Prenájom hnuteľného majetku
13. Dokončovacie stavebné práce
14. nákladná cestná doprava
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mário Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 700/130, Názov obce: Veľké Kostoľany, PSČ: 922 07, Vznik funkcie: 01.09.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mário Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Štúra 700/130, Názov obce: Veľké Kostoľany, PSČ: 922 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj časti podniku: Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 12.11.2020 uzavretá medzi spoločnosť ORAVEC MONT s.r.o., so sídlom Nitrianska 18, 917 01 Trnava , IČO: 44 922 761 na strane predávajúceho a spoločnosť ORAVEC MONTS s.r.o., so sídlom Nitrianska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 851 877, na strane kupujúceho.

Na základe uvedenej zmluvy o predaji časti podniku dochádza k predaju časti podniku spoločnosti ORAVEC MONT s.r.o., so sídlom Nitrianska 18, 917 01 Trnava , IČO: 44 922 761 do vlastníctva spoločnosti ORAVEC MONTS s.r.o. ako kupujúceho.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1