Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202989

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36165/T  
OBCHODNÉ MENO: NLB 1 s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špačinská cesta 98, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 36 288 136
DEŇ ZÁPISU: 24.03.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom,
8. počítačové služby,
9. výroba plastov v primárnej forme
10. výroba izolačných materiálov pre stavebný priemysel
11. spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu
12. výroba organických chemikálií
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
15. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
17. prípravné práce k realizácii stavby
18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
21. výroba chladiacich, ventilačných  a filtračných zariadení
22. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
23. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ircha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 14, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 13.08.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Carterton Estates s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Výška vkladu: 6 612,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 612,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 612,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 612,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj časti podniku: Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 13.06.2013 bola predaná časť podniku "výroba izolačných materiálov pre stavebný priemysel, spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu a výroba plastov v primárnej forme" kupujúcemu - spoločnosti Mercury Stav s.r.o., so sídlom Zátišie 10, Bratislava 831 03, IČO: 35 963 531. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 13.06.2013.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.1.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8. 7. 2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.8.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.8.2009 - zmena sídla.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1