Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202986

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 46569/T  
OBCHODNÉ MENO: MOZARTOVA DEVELOPMENT, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulínska 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 53 021 631
DEŇ ZÁPISU: 16.04.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájmom (dodávky energií, odvoz odpadu, odvod odpadovej vody)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. Administratívne služby
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Legényová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Spartakovská 6459/3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 16.04.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ  koná samostatne, konateľ  podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Zlatica Legényová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Spartakovská 6459/3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1