Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202981

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37507/T  
OBCHODNÉ MENO: LIBERECO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špačinská cesta 1606/114, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 50 281 526
DEŇ ZÁPISU: 09.04.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa a predaj nehnuteľností
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Reklamné a marketingové služby
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Prípravné práce k realizácii stavby
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Samuel Sloboda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špačinská cesta 1606/114, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 01.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Daniel Sloboda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špačinská cesta 1606/114, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Samuel Sloboda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špačinská cesta 1606/114, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1