Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202978

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36787/T  
OBCHODNÉ MENO: KO-MA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 361, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77
IČO: 50 083 121
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Vykonávanie odťahovej služby
6. Skladovanie a uskladňovanie
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Prevádzkovanie výdajne stravy
9. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
10. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
12. Počítačové služby
13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Finančný lízing
15. Administratívne služby
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Čistiace a upratovacie služby
21. Reklamné a marketingové služby
22. Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu
23. Prieskum trhu a verejnej mienky
24. Fotografické služby
25. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
26. Prevádzkovanie výdajne stravy
27. Kuriérske služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Roman Maca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1360/18, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 01.01.2016
Meno a priezvisko:  Tomáš Kolibecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/25, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, Vznik funkcie: 01.01.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne v celom rozsahu práv a povinností.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Roman Maca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1360/18, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
Meno a priezvisko:  Roman Maca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1360/18, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Tomáš Kolibecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/25, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
Meno a priezvisko:  Tomáš Kolibecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotinská 1345/25, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1