Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202982

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27619/T  
OBCHODNÉ MENO: MAYSYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Manckovičova 2303/5, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01
IČO: 46 189 211
DEŇ ZÁPISU: 08.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. počítačové služby
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
12. diskotekárska činnosť
13. reklamné a marketingové služby
14. prípravné práce k realizácii stavby
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. prevádzkovanie tehcnickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava
18. vývoj , výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
19. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
20. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
21. projektovanie, inštalovanie, oprava revízie elektrickej požiarnej signalizácie
22. montáž solárnych fólií
23. montáž a opravy garážovách brán a vjazdových rámp bez zásahu do elektrickej časti zariadenia
24. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
25. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
26. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení  
elektrických
27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických  
zariadení
28. Oprava osobných potrieb
29. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
30. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
31. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
32. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných  
vied
33. Prieskum trhu a verejnej mienky
34. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
36. Administratívne služby
37. Prenájom hnuteľných vecí
38. Vedenie účtovníctva
39. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu  
konzumáciu
40. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb  
spojených s prenájmom
41. Čistiace a upratovacie služby
42. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Polačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Manckovičova 2303/5, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 08.06.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Polačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Manckovičova 2303/5, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1