Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202976

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10470/T  
OBCHODNÉ MENO: IPM art, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výtocká 1059, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21
IČO: 36 222 607
DEŇ ZÁPISU: 11.08.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), a   za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť
3. reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy
4. kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja  nehnuteľností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Michalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Párovcami 1268/156, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Michalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Párovcami 1268/156, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou  listinou spísanou formou notárskej zápisnice  zo dňa 01.08.1997 č. NZ 117/97, N 118/97  podľa slovenského práva.
2. Dodatok č. 1 zo dňa 27.08.1997 k  zakladateľskej listine vo forme notárskej  zápisnice č. Nz 100/97, N 100/97 (zmena  obchodného mena z: LUGAMI, s.r.o., na:  GAMI - MODE, s.r.o.).
3. Rozhodnutím jediného spoločníka formou  notárskej zápisnice sp.zn. Nz 129/97, N  129/97 zo dňa 16.10.1997 o zmene sídla  spoločnosti z Piešťany, ul. Lipová 69/16 na  Piešťany, ul. Vrbovská cesta č. 2613/94.
4. Prispôsobenie zakladateľskej listiny zákonu  č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 20.07.998.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1