Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202968

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11825/T  
OBCHODNÉ MENO: ENGO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 7426/35, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01
IČO: 31 376 053
DEŇ ZÁPISU: 20.07.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. reklamná a inzertná činnosť
2. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
3. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v oblasti poľnohospodárstva (na tovar, na ktorý sa vzžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
4. sprostredkovanie predaja nehnuteľností
5. leasing tovarov
6. predaj jedov a žieravín v maloobchode
7. údržba a výsadba zelene
8. konzultačné služby pre stavbu športových trávnatých plôch
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18. prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení
19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
20. masérske služby
21. masérske služby
22. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
23. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
24. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Norbert Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spartakovská 39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00, Vznik funkcie: 20.07.1994
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Norbert Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spartakovská 39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 27 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 27 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Martina Zaťková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spartakovská 39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 27 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 27 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 55 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 55 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: 3G MACHINERY s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adama Štrekára 8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08, IČO: 45 632 847
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.05.1994 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Z.č. 513/91 Zb.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.05.1995.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.05.1995.
Notárska zápisnica zo dňa 24.05.1995, č. N 94/95 a Nz 79/95 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.05.1996, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.05.1996, notárska zápisnica N 87/96, Nz 79/96 zo dňa 09.05.1996.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 04.09.1996 dodatok k spoločenskej zmluve z 11.09.1996.
5. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 01.07.1997.
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.  
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 107/97, Nz 104/97 napísanej dňa 16.10.1997 notárom JUDr. Evou Imrišovou.  
6. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 3/98, Nz 2/98 zo dňa 09.01.1998.
7. Zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti Notárskou zápisnicou č. N 262/98, Nz 202/98 napísanou dňa 17.06.1998 notárom JUDr. Bukovčákovou v Bratislave prispôsobené ust. Zák. č. 11/98 Z.z.
8. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 98/99, Nz 98/99 zo dňa 04.08.1999.
9. Úplné znenie základného dokumentu spoločnosti spísané dňa 09.05.2002 do notárskej zápisnice N 211/02, NZ 211/02.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané dňa 04.09.2002 do notárskej zápisnice N 388/02, NZ 387/02 o zmene sídla z: Trnava, Vl. Clementisa 13 na: Trnava, Spartakovská 39.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1