Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202970

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26494/T  
OBCHODNÉ MENO: EuroRud, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivovarská 2628/12, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01
IČO: 45 890 765
DEŇ ZÁPISU: 20.11.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. čistenie kanalizačných systémov
2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti  služieb
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti  výroby
10. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. vykonávanie odťahovej služby
13. sťahovacie služby
14. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
15. kuriérske služby
16. skladovanie
17. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
19. prenájom hnuteľných vecí
20. administratívne služby
21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
22. čistiace a upratovacie služby
23. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
24. donášková služba
25. maloobchod a veľkoobchod s nákupom, predajom a prenájmom zbraní a streliva
26. úschova zbraní a streliva
27. preprava zbraní a streliva
28. prevádzkovanie strelnice
29. murárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Rudolf Bilka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 1908/80, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01, Vznik funkcie: 12.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Rudolf Bilka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 1908/80, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1