Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202965

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 46113/T  
OBCHODNÉ MENO: Bamako, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 736/6, Názov obce: Brestovany, PSČ: 919 27
IČO: 52 885 976
DEŇ ZÁPISU: 06.02.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Administratívne služby
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Textilná výroba
8. Kuriérske služby
9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. Odevná výroba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Erik Rozič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Čulena 6, Názov obce: Dolné Lovčice, PSČ: 919 27, Vznik funkcie: 22.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko: Mgr. Matej Drozda, Bydlisko: Názov obce: Majcichov 695, PSČ: 919 22
Meno a priezvisko:  Erik Rozič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Čulena 6, Názov obce: Dolné Lovčice, PSČ: 919 27
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1