Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202971

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 42427/T  
OBCHODNÉ MENO: EVOGEAR s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátlovce 16, Názov obce: Kátlovce, PSČ: 919 55
IČO: 51 744 830
DEŇ ZÁPISU: 06.06.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
2. Textilná výroba
3. Odevná výroba
4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
5. Výroba jednoduchých výrobkov z  dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
6. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
8. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
9. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
11. Výroba bižutérie a suvenírov
12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. Prípravné práce k realizácii stavby
15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,  spoločenských a humanitných vied
26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
27. Fotografické služby
28. Prenájom hnuteľných vecí
29. Administratívne služby
30. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
31. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
32. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
33. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Adrián Drobný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátlovce 16, Názov obce: Kátlovce, PSČ: 919 55, Vznik funkcie: 06.06.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Adrián Drobný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátlovce 16, Názov obce: Kátlovce, PSČ: 919 55, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1