Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202973

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41936/T  
OBCHODNÉ MENO: GL-AD, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pinkove Kračany 261, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 903 03
IČO: 51 461 307
DEŇ ZÁPISU: 27.03.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Sprostredkovateľská činnosti v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
8. Administratívne služby
9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ádám Gulázsi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pinkove Kračany 261, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 903 03, Vznik funkcie: 27.03.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ádám Gulázsi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pinkove Kračany 261, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 903 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1