Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202961

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37595/T  
OBCHODNÉ MENO: Alfastability s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 48, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 46 564 462
DEŇ ZÁPISU: 01.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
- výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej reťazovej píly pri inej činnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. reklamné a marketingové služby
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. autorizovaný bezpečnostný technik
11. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
12. technik požiarnej ochrany
13. Bezpečnostnotechnické služby
14. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Richard Jókai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havrania 2156/7, Názov obce: Nitra - Zobor, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 09.12.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Richard Jókai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havrania 2156/7, Názov obce: Nitra - Zobor, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1