Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202959

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35801/T  
OBCHODNÉ MENO: AGROLES-SK s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 691/18, Názov obce: Brodské, PSČ: 908 85
IČO: 48 117 200
DEŇ ZÁPISU: 05.05.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Poskytovanie služieb v rybárstve
7. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Josef Blažek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavní 117/3, Názov obce: Kostice, PSČ: 691 52, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.05.2015
Meno a priezvisko:  Květa Blažková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 635/41, Názov obce: Kostice, PSČ: 69152, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Josef Blažek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavní 117/3, Názov obce: Kostice, PSČ: 691 52, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Květa Blažková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 635/41, Názov obce: Kostice, PSČ: 69152, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1