Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202960

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 599/T  
OBCHODNÉ MENO: AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov obce: Veľký Grob 455, PSČ: 925 27
IČO: 34 108 408
DEŇ ZÁPISU: 29.09.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárska a lesnícka výroba
2. maloobchod  a  veľkoobchod s potravinami,  poľnohospodárskymi produktami a hospodárskymi zvieratami
3. sprostredkovateľská činnosť
4. oprava poľnohospodárskych strojov
5. oprava motorových vozidiel
6. poskytovanie služieb mechanizmami
7. prevádzkovanie, montáž a údržba závlahových zariadení
8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. závodné stravovanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Nešťáková, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 890, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 11.06.2020
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Mačaj, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 11.06.2020
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mačaj, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 932, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 11.06.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Mačaj, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50, Výška vkladu: 6 638,783776 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou  zmluvou   zo dňa  19. 09. 1994   v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/91  Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších  predpisov.
2. Dodatkom č. 1 zo dňa 24.06.1998 bola  spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
3. Dodatok č. 2 zo dňa 27.03.2002 k spoločenskej zmluve.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1