Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R203007

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10704/T  
OBCHODNÉ MENO: VINOHRADY HABSBURG a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1732/3, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51
IČO: 50 717 791
DEŇ ZÁPISU: 10.02.2017
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. výroba potravinárskych výrobkov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. výroba nápojov
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. reklamné a marketingové služby
9. skladovanie
10. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smaženka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 1613/5, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, Vznik funkcie: 10.02.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Josef Ronge, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátká 1284/8, Názov obce: Břeclav, PSČ: 69002, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.02.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Filip Bobrík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koreszkova 15, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 10.02.2017
Meno a priezvisko:  Michal Dufek, Dis., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova čtvrt , Názov obce: Kuřim, PSČ: 66434, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.02.2017
Meno a priezvisko: Ing. Boris Krnáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 38, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 14.11.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 700,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 700,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 14947, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1