Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202966

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10500/T  
OBCHODNÉ MENO: Central European Leisure Park, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 41, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01
IČO: 44 272 910
DEŇ ZÁPISU: 09.07.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. reklamné a marketingové služby
5. faktoring a forfaiting
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Molnárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 3519/12, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Vznik funkcie: 01.11.2012
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Szalay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 49, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 16.12.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Erika Fenesová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabia 1224/49, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05, Vznik funkcie: 09.07.2008
Meno a priezvisko:  Andrea Majtánová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halasova ulica 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 10.06.2009
Meno a priezvisko: MUDr. Michal Szalay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 47, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 10.06.2009
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 300,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 300,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 222, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 150,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1