Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R202975

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10130/T  
OBCHODNÉ MENO: Home Credit Slovakia, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 7434/147, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 22
IČO: 36 234 176
DEŇ ZÁPISU: 27.10.1999
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. faktoring a forfaiting
3. finančný leasing
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
6. operatívny leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
7. poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu
8. poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom
9. prenájom hnuteľných vecí
10. prenájom motorových vozidiel
11. priamy marketing
12. reklamné činnosti
13. sprostredkovateľská činnosť
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - osobitné finančné vzdelávanie
15. vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb, formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda, Meno a priezvisko: Ing. Luděk Jírů, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Pořadí 381, Názov obce: Třebotov, PSČ: 25226, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.02.2018
člen, Meno a priezvisko:  Luboš Ondrůj, Bydlisko: Názov obce: Kurdějov 249, PSČ: 69301, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.03.2018
člen, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Šperka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Knínice 201, Názov obce: Knínice, okres Blansko, PSČ: 67934, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.06.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú  a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.  

DOZORNÁ RADA:  
predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Rozehnal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Marně 1135/7, Názov obce: Praha 6, Bubeneč, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.05.2016
Meno a priezvisko: Ing. Michal Strcula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kožíškova 2890/6, Názov obce: Praha 9, Horní Počernice, PSČ: 19300, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.04.2020
Meno a priezvisko:  Miroslav Zborovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bří Mrštíků 1050/33, Názov obce: Velké Pavlovice, PSČ: 691 06, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.10.2020
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Home Credit N.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strawinskylaan 933, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077 XX, Štát: Holandské kráľovstvo
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 820 998,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 820 998,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 567, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výžvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.1999 a notárskou zápisnicou zo dňa 27.08.1999 č. N 172/99, N 176/99 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica zo dňa 16.11.1999 Nz 224/99, N 229/99 (zmena sídla z: Piešťany, Žilinská cesta 47 na: Piešťany, Winterova 7).
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 157/2000.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 13.02.2001 formou notárskej zápisnice č. Nz 23/01, N 26/01.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 23.08.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 150/01, NZ 137/01.  
6. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 172/02, N 185/02.
7. Základné imanie zvýšené zo 16 000 000 Sk na 60 000 000 Sk uznesením riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 172/02, N 185/02. Základné imanie splatené vo výške 60 000 000 Sk. Úplné znenie Stanov zo dňa 25.07.2002.
8. Mimoriadne VZ zo dňa 14.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 309/02, N 331/02. Úplné znenie Stanov zo dňa 14.11.2002.
Ing. Helena Králiková - člen predstavenstva, do 14.11.2002. Ing. Pavel Janda - predseda dozornej rady, do 14.11.2002.
9. Riadne VZ zo dňa 22.07.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. NZ 61816/03, N 250/03. Úplné znenie Stanov zo dňa 22.07.2003.
10. Zápisnica zo zasadania dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.01.2004 (zmena vo funkcii predsedu a člena predstavenstva spoločnosti).  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1