Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R202956

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 48014/T  
OBCHODNÉ MENO: Norotrans s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Vlčany 191, PSČ: 925 84
IČO: 53 449 959
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických
2. Administratívne služby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Norbert Majerník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): č. 191, Názov obce: Vlčany, PSČ: 925 84, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Norbert Majerník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): č. 191, Názov obce: Vlčany, PSČ: 925 84, Výška vkladu: 19 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 19 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1