Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R202957

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 48011/T  
OBCHODNÉ MENO: TitBit s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 286/7, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03
IČO: 53 439 490
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Reklamné a marketingové služby
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Administratívne služby
11. Výroba nápojov
12. Výroba potravinárskych výrobkov
13. Prevádzkovanie výdajne stravy
14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jaroslav Michalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikulášska 964/14, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jaroslav Michalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikulášska 964/14, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1