Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R202955

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 48012/T  
OBCHODNÉ MENO: Kobatex s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Neded 1067, PSČ: 925 85
IČO: 53 401 671
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marika Czanerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neded 1067, Názov obce: Neded, PSČ: 925 85, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marika Czanerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neded 1067, Názov obce: Neded, PSČ: 925 85, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1