Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203036

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18826/R  
OBCHODNÉ MENO: SKonline  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 434/29, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01
IČO: 36 327 603
DEŇ ZÁPISU: 20.02.2003
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
4. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi  (maloobchod)
5. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti  (veľkoobchod)
6. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň a kaviareň
7. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača  (hardware)
8. poradenská služba k dodávaniu programového vybavenia počítača  (software)
9. služby súvisiace s databázami
10. spracovanie údajov
11. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
13. vedenie účtovníctva
14. reklamné a propagačné činnosti
15. marketing v rozsahu voľnej živnosti
16. prieskum trhu a verejnej mienky
17. organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
18. prekladateľské a tlmočnícke služby
19. kancelárske a sekretárske služby  (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb )
20. technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov  (zvuk, strich, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
21. distribúcia filmov a videozáznamov
22. požičiavanie videokaziet verejnosti
23. fotografické služby
24. vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
25. osobná cestná doprava  (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu )
26. poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav a diskozábav pre verejnosť
27. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
28. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
29. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
30. finančný leasing
31. faktoring a forfaiting
32. prenájom automobilov a motocyklov
33. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
34. upratovacie práce
35. tvorba www stránok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Igor Chlebík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tematínska ulica 1997/7, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 20.02.2003
Meno a priezvisko:  Ján Chlebík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvačany 124, Názov obce: Liptovská Sielnica, PSČ: 032 23, Vznik funkcie: 03.02.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná vo všetkých veciach samostatne konateľ.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Chlebík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvačany 124, Názov obce: Liptovská Sielnica, PSČ: 032 23, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1