Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203038

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17974/R  
OBCHODNÉ MENO: T mont, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 630/123, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01
IČO: 36 797 286
DEŇ ZÁPISU: 27.06.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. automatizované spracovanie dát
5. reklamné činnosti
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  František Janiga, Bydlisko: Názov obce: Pružina 516, PSČ: 018 22, Vznik funkcie: 27.06.2007
Meno a priezvisko:  Roman Janiga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2077/164, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 20.05.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  František Janiga, Bydlisko: Názov obce: Pružina 516, PSČ: 018 22, Výška vkladu: 3 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 450,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Roman Janiga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2077/164, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Výška vkladu: 3 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 450,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 900,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 900,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1