Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203041

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17280/R  
OBCHODNÉ MENO: Z. M. Partners s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 3/739, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 36 704 636
DEŇ ZÁPISU: 30.11.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
4. reklamné a propagačné činnosti
5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
6. faktoring a forfaiting
7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
8. organizovanie kurzov, školení a seminárov
9. vedenie účtovníctva
10. automatizované spracovanie dát
11. predaj nápojov na priamu konzumáciu
12. poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí
13. výskum trhu a verejnej mienky
14. maloobchod mimo predajne
15. kancelárske a sekretárske služby
16. tlmočnícke služby
17. počítačové služby
18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Matej Sova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 3/739, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 25.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná menom spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Matej Sova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 3/739, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1