Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203039

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34113/R  
OBCHODNÉ MENO: Taty s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 315/15, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 50 659 073
DEŇ ZÁPISU: 19.01.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Vedenie účtovníctva
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
11. Dizajnérske činnosti
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Administratívne služby
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Martin Hudáček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 315/15, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 19.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Martin Hudáček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 315/15, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1