Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203030

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35093/R  
OBCHODNÉ MENO: KORD Bánovce s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 73, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 46 851 623
DEŇ ZÁPISU: 11.10.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. predaj leteckých prepravných služieb,
2. skladovanie,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. reklamné a marketingové služby,
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,
10. prevádzkovanie čerpacích staníc,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Majský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 15.01.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: WINNEX s.r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 03, Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.9.2012 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/307 /2013 - 28, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.1.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1