Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203033

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34947/R  
OBCHODNÉ MENO: MatyJet NM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čachtická ulica 6546/7C, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 50 970 739
DEŇ ZÁPISU: 29.06.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Delenie materiálu pomocou vodného lúča
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Textilná výroba
5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
8. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
9. Keramická výroba
10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
14. Kuriérske služby
15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
18. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Roman Očenášek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miroslava Ďuržu 2766/26, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 28.07.2017
Meno a priezvisko:  Natália Očenášková Skovajsová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miroslava Ďuržu 2766/26, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 28.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Roman Očenášek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miroslava Ďuržu 2766/26, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Natália Očenášková Skovajsová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miroslava Ďuržu 2766/26, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1