Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203027

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34592/R  
OBCHODNÉ MENO: JIST Real s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 41, PSČ: 972 02
IČO: 50 853 503
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Administratívne služby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)  
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Skladovanie
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
8. Factoring a forfaiting
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Reklamné a marketingové služby
12. Prieskum trhu a verejnej mienky
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňazných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňazných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
17. Čistiace a upratovacie služby
18. Finančný leasing
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Poljak, Bydlisko: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 41, PSČ: 972 02, Vznik funkcie: 20.04.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Poljak, Bydlisko: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 41, PSČ: 972 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1