Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203028

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 38486/R  
OBCHODNÉ MENO: JUVEX s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Častkovce 343, PSČ: 916 27
IČO: 52 375 307
DEŇ ZÁPISU: 21.06.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Odevná výroba
2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
3. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
4. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
5. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
7. Výroba hračiek a hier
8. Výroba sviečok a tieniacej techniky
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
13. Čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Uhlík, Bydlisko: Názov obce: Častkovce 343, PSČ: 916 27, Vznik funkcie: 21.06.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých záležitostiach samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Uhlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 343, Názov obce: Častkovce, PSČ: 916 27, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1